FAQs Complain Problems

७७/७८

ठेक्का नं. ११.१२.१३ बोलपत्र स्ववीकृत गर्ने आसायको सूचना दिईएको बारे ।

बन्द थप गरिएको सूचना !!

दस्तावेज: 

बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

image

पालिका स्तरीय सभाहल निर्माणको सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्यानको सूचना ।

दस्तावेज: