FAQs Complain Problems

समाचारः-

सूचना तथा समाचार

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

व्यक्तिगत घटना दर्ता शिविर बारे रावा बेसी गाउँपालिकाको सूचना !!

लिखित परीक्षा संचालनका लागी उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको बारे सूचना ।

करार सेवामा सुचना प्रविधि अधिकृत /अ सब इन्जिनियर /का स /गाउँप्रहरीको पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

करार सेवामा अ न मी /अ हे ब /ल्याव टेक्निसियनपदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: