FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बोलपत्रको म्याद थप तथा संसोधन सम्बन्धि सूचना ।

चक्लाबन्दी तोरी खेतीका लागि निवेदन माग सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सेवा प्रवाह सम्बन्धि सूचना ।

रोजगार सहायकको प्रयोगात्मक परिक्षा तोकिएको सूचना !

रोजगार सहायकको लिखित परिक्षा को नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा !

Pages