FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आह्यान सम्बन्त्रि सूचना ।

विश्वज्योति मा.वि. होस्टेल निर्माण, लामिडांडा

रावा बेसी गाउँपालिकाकोकोल्ड स्टोर थप तला

दस्तावेज: 

१४ रावा बेसी २०७८/०७९ १५ रावा बेसी २०७८/०७९ पालिका स्तरीय सभाहल तथा आवास रिटनिङ वाल निर्माण र कुभिण्डे सडक ग्राभेल तथा सवलिङ

दस्तावेज: 

सिलबन्दी बोलपत्र आह्यानको सूचना बिजुले लेखर्क दुवेकोल सडक जुकेखोला देखि कुभिण्डे बिजुले लेखर्क दुवेकोल गंगोदय मा बि देखि बसेरी खण्ड

Pages