FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।ADMINSTRATIVE BUILDING FOR RAWA BESI RURAL MUNICIPALITY AT KUBHINDE-HARAMTAR,KHOTANG

दस्तावेज: 

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना।

ADMINSTRATIVE BUILDING FOR RAWA BESI RURAL MUNICIPALITY AT KUBHINDE-HARAMTAR,KHOTANG

दस्तावेज: 

बिजुले चिउरीबाँस भञ्ज्याङ जुके खोला सडक स्तरउन्नतीको आसयको सुचना

दस्तावेज: 

Re - Invitation for e-Bids

दस्तावेज: 

Pages