FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

१४ रावा बेसी २०७८/०७९ १५ रावा बेसी २०७८/०७९ पालिका स्तरीय सभाहल तथा आवास रिटनिङ वाल निर्माण र कुभिण्डे सडक ग्राभेल तथा सवलिङ

दस्तावेज: 

सिलबन्दी बोलपत्र आह्यानको सूचना बिजुले लेखर्क दुवेकोल सडक जुकेखोला देखि कुभिण्डे बिजुले लेखर्क दुवेकोल गंगोदय मा बि देखि बसेरी खण्ड

३ नं वडा कार्यालय भवन थप निर्माण कार्य

दस्तावेज: 

रावा बेसी गाउँपालिका स्तरिय सभा हल थप निर्माण कार्य ।

Supply Delivery installation commissioning and testing of broaband service in designted locations of 22 Baic level commnity School and other of rawa Besi R M Khotang

Pages