FAQs Complain Problems

समाचारः-

तपाईलाई रावा बेसी गाँउपालिकाको कार्यालयका कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवा कस्तो छ?

सेवा राम्रो छ।
24% (11 votes)
सेवा सन्तोषजनक छ।
38% (17 votes)
सेवा प्रवाह राम्रो छैन।
38% (17 votes)
Total votes: 45