FAQs Complain Problems

तपाईलाई रावा बेसी गाँउपालिकाको कार्यालयका कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवा कस्तो छ?

सेवा राम्रो छ।
33% (31 votes)
सेवा सन्तोषजनक छ।
29% (27 votes)
सेवा प्रवाह राम्रो छैन।
38% (36 votes)
Total votes: 94