FAQs Complain Problems

तपाईलाई रावा बेसी गाँउपालिकाको कार्यालयका कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवा कस्तो छ?

सेवा राम्रो छ।
29% (18 votes)
सेवा सन्तोषजनक छ।
30% (19 votes)
सेवा प्रवाह राम्रो छैन।
41% (26 votes)
Total votes: 63