FAQs Complain Problems

तपाईलाई रावा बेसी गाँउपालिकाको कार्यालयका कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवा कस्तो छ?

सेवा राम्रो छ।
34% (30 votes)
सेवा सन्तोषजनक छ।
26% (23 votes)
सेवा प्रवाह राम्रो छैन।
39% (34 votes)
Total votes: 87