FAQs Complain Problems

वडा नं. ५, दुवेकोल

साबिक को दुवेकोल गा.वि.स. को ९ ओटै वडाहरु संघिय संरचना को रावा बेसी ५ नं. वडा भएको छ ।

मोहन कुमार गुरुङ (वडा अध्यक्ष) ९८४५६३२६३३

धनिरा गुरुङ (महिला सदस्य) ९७४१७२६९८६

गिता कुमारी नेपाली (दलित महिला सदस्य) ९८४५३१०७५९

ज्ञान बहादुर नेपाली (खुल्ला सदस्य) ९८०८९७१३५०

तेजिन्द्र प्रसाद घिमिरे (खुल्ला सदस्य) ९८५२८८२१४९

Ward Contact Number: 
९८४५६३२६३३