FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना !

दस्तावेज: 

कृषी सूचिकरण सहजकर्ता करार सेवाको लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना ।

हाट बजार पुनः लगाउने सम्बन्धी सूचना

बार्षिक प्रगति विवरण तथा आय व्यय यथार्थ विवरण

दस्तावेज: 

महिला उद्यमी तथा महिला उद्यमी समूहलाई प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages