FAQs Complain Problems

रावा बेसी गाउँपालिकाको गौंरवको योजना लिफ्टङ खानेपानि रावा बेसी गाउँपालिका अध्यक्ष श्री लिलानाथ निरौला ज्युवाट उद्घाटन मिति २०७७/०४/२३भएको छ । खोटाङको रावा बेसी गाउँपालिका–४ डुम्रेधारापानीमा लिफ्टिङ खानेपानी योजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।