FAQs Complain Problems

७८/७९

मल विक्रेता नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धि अत्यन्त गरुरी सूचना !

दस्तावेज: 

रावा बेसी गाउँपालिकाकोकोल्ड स्टोर थप तला

दस्तावेज: 

2-2-4-रावा-बेसी-पशु-सेवा-कार्यबिधि-२०७५

एम बि बि एस मेडिकल अधिकृतकरार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

१४ रावा बेसी २०७८/०७९ १५ रावा बेसी २०७८/०७९ पालिका स्तरीय सभाहल तथा आवास रिटनिङ वाल निर्माण र कुभिण्डे सडक ग्राभेल तथा सवलिङ

दस्तावेज: