FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ ब २०७६/२०७७ को बजेट निति तथा कार्यक्रम

आ ब २०७६/२०७७ को बजेट बक्तव्य

दस्तावेज: 

गाउँपालिका बाट विनियोजित योजना २०७५र२०७६

वडागत याेजना २०७५

दस्तावेज: 

वडागत याेजना २०७५

दस्तावेज: 

Pages