FAQs Complain Problems

८०/८१

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।ADMINSTRATIVE BUILDING FOR RAWA BESI RURAL MUNICIPALITY AT KUBHINDE-HARAMTAR,KHOTANG

दस्तावेज: 

स्वतःप्रकासन आ.ब.२०७९/८०

करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना । सुचना प्रविधि अधिकृत/कृषि स्नातक अ हेव/अन मि कार्यालय सहयोगी ना .प्रा.स. ल्याव टेक्सिनियन

२०८०/०८१ को सूचि दर्ता गर्ने बारे सूचना

रावा बेसी गाउँपालिकाको आ ब २०८०।२०८१ को बार्षिक निति कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गाउँपालिका वडा चालु तथा पुजिगत शसर्त अनुदान

Pages